Ανάγκες

Φαρμακα
 • Ζυλαπούρ για τα σκυλιά που έχουν περάσει λεισμανίωση (καθημερινά)
 • Leisguard για σκύλο με λεϊσμανίαση και πρόβλημα στα νεφρά (4 φορές το χρόνο)
 • Simparica ή αμπούλες για παράσιτα για μεγάλα σκυλιά (κάθε μήνα από Απρίλιο έως Οκτώβρη)
 • Μιλμπεμάξ για τα σκουλίκια στη καρδιά και το έντερο για μεγάλα σκυλιά (κάθε μήνα από Απρίλιο έως Οκτώβρη)
 • Σπέκτρα για μεγάλα σκυλιά  (κάθε μήνα από Απρίλιο έως Οκτώβρη)
 • Μπραβέκτο για μεγάλα σκυλια για όσα έχουν δερματικές ευαισθησίες (κάθε μήνα από Απρίλιο έως Οκτώβρη)
 • Κατά καιρούς άλλα φάρμακα από ιατροφαρμακευτικές ανάγκες που προκύπτουν (επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες)
δωρεες
 • Λογαριασμοί νερού
 • ενοίκιο
 • τροφές
 • φάρμακα
 • γιατροί
 • άχυρα
 • άλλα υλικοτεχνικά υλικά
 • σπιτάκια, κλουβιά, κρέιτ
 • προϊόντα για τα μπαζάρ μας
Υιοθεσίες
 • Υιοθεσίες
 • Προωθήσεις
 • Κοινοποιήσεις για υιοθεσία
 • Εικονικές Υιοθεσίες
Ειδικες τροφες
 • Δεν χρειαζόμαστε ειδική τρόφη αυτή την περίοδο
Εθελοντες
 • Στα μπαζάρ ή εκδηλώσεις
 • Για μετακινήσεις σε γιατρούς
 • Φωτογράφους
 • Εκπαιδευτές
 • Παροχή χώρου για φιλοζωικά πάρτυ
 • Για παιχνίδι με τα σκυλιά μας
 • Για εργασίες/ κατασκευές/ καθαριότητα